Jesenná výstava prác detí

Práce s tématikou jesene vytvorili deti MŠ pod vedením pani učiteliek.Niektoré jesenné aktivity a ich produkty boli zamerané na rozvoj tvorivosti detí, na rozvoj jemnej motoriky rúk a na získavanie a rozširovanie skúseností o jeseni.