20.01.2015 Návšteva predškolákov v ZŠ

20.1. 2015 boli deti z MŠ na návšteve v ZŠ. Keďže ich čakal zápis do ZŠ boli sa pozrieť ako tá „veľká škola“ vlastne vyzerá a tiež triedy kam po prázdninách nastúpia. Veľmi sa im tam páčilo. Mohli sa na chvíľu zahrať na školákov a vyskúšať napríklad písanie kriedou na školskú tabuľu a mnohé iné aktivity, ktoré pre nich pripravila pani učiteľka spolu s deťmi.