Výstava ľudových tradícií a hudobné pásmo „Jarné ľudové zvyky a tradície“

V priestoroch materskej školy v Šoporni bola v období od 23. 3. 2015 do 10. 4. 2015 mini výstava ľudových tradícií. Gestorom výstavy bola pani učiteľka Maruška Tóthová, ktorá celú výstavu za pomoci učiteliek MŠ naaranžovala. Exponáty na výstavu zabezpečili taktiež učiteľky MŠ, ktoré týmto ďakujú všetkým rodinným príslušníkom, ako i známym a kamarátom za zapožičanie predmetov a vecí na výstavu. Cieľom výstavy bolo priblížiť deťom, ale i ostatným návštevníkom krásu a históriu obce Šoporňa. Veľkej noci a ľudovým zvykom bolo taktiež venované aj hudobné pásmo „Jarné ľudové zvyky a tradície“, ktoré pripravila a moderovala pani učiteľka Bc. Adrika Korcová. Vo svojom programe oboznámila deti so zvykmi od Fiašiangov až do Veľkej noci tak, ako sa dodržiavali v minulosti.