Kamarátky básničky

Vo štvrtok 12. 3. 2015 sa v našej materskej škole konala súťaž v prednese poézie „Kamarátky básničky“. Detičky zarecitovali krásne básne, ktoré ich naučili v materskej škole pani učiteľky a doma maminky. Za svoje výkony získali sladkú medailu, diplom a samozrejme veľký potlesk od svojich kamarátov. Veríme, že sa s našimi „Kamarátkami básničkami“ stretneme opäť o rok.